TỰ GIỚI THIỆU

+ Nick : Max
+ S.E.X : Male
+ Job : Architect
+ Blood type : B
+ D.O.B : 16.12.1985
+ Phone : 0.909.909.531

- Một kiến trúc sư.
- Một người Gia Lai 24 tuổi .
- Một zider “tai tiếng” với sự kiện “.... Max” http://www.zda....64252
- Một nghệ sỹ thích tham gia mọi lĩnh vực thuộc về nghệ thuật .

http://www.zda....it=24
http://www.zda....e=max
http://www.zda....e=max

Facebook http://www.face...htoan

Flickr http://www.flic...toan/

DeviantART http://nguyenvu...t.com

Mediafire http://www.medi...htoan


http://maytrang.zda.vn/
http://bo0x.zda.vn/
http://zicon.zda.vn/
http://tarahhuyen.zda.vn
http://tuananhvi.zda.vn/
http://acamax.zda.vn/

(0115/0024)

1 ngày ...................... 007
3 ngày ...................... 015
1 tuần ....................... 026
1 tháng ..................... 054
Tất cả ....................... 248

* Software : Autocad 2009; 3DMax 2009; Adobe Photoshop CS3; Corel Painter X; Adobe Illustrator CS3; Sketch Up 7; Corel DRAW 12; Adobe Indesign CS3; Microsoft Windows Paint ...

* Hardware : ntel Pentium 4 (3.0Ghz) ; 4GB Ram DDR2 800 Kingmax-BGA ; VGA 7300GT ; 320+120 GB Samsung HDD ; Tablet Wacom Graphire 3 A5 ...

@ - TOP FAVOURITES http://www.zda....e=max
@ - Print Art http://www.zda....e=max
@ - 2D Illustration http://www.zda....e=max
@ - 3-Dimenstional http://www.zda....e=max
@ - Photography http://www.zda....e=max
@ - Screen Art http://www.zda....e=max
@ - Web Design http://www.zda....e=max

Bạn bè Tất cả

 • nauxnaux
 • huykaibahuykaiba
 • countrymancountryman
 • huynhneahuynhnea
 • heroboyheroboy
 • phamvuhoangphamvuhoang

LƯU BÚT

 • kimhopvo3 November 16, 2015, 4:05 pm
  kimhopvo3


 • max June 17, 2015, 1:09 pm
  max
  9 năm rồi đó bạn ơi!
 • max May 31, 2015, 5:37 pm
  max
  Tương lai nào cho chúng ta!
Xem tất cả